top of page

Fontos tudnivalók halálesetkor

Lakáson történő haláleset esetén nappal a háziorvost, éjszaka az orvosi ügyeletet kell értesíteni. Az orvos a helyszínen megállapítja a halál bekövetkeztét, majd a szükséges adatok felvételével kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt és engedélyezi az elhunyt elszállítását. 

Kórházi elhalálozás esetén a halottvizsgálati bizonyítványt a kórház felvételi irodája adja ki a hozzátartozóknak, vagy a megbízott temetkezési vállalkozás részére. Keresse fel az Önhöz legközelebb lévő irodánkat a megbízás megadása érdekében! Megbízás esetén beszerezzük a szükséges dokumentumokat, és a kellékválasztást követően elvégezzük teljes körű temetkezési szolgáltatásunkat.

Intézményekben, munkahelyen, közterületen, közúti járművön, ha elhalálozást észlel, az eseményt jelentse a rendőrségnek, és hívja a mentőket.

 

Külföldön történő elhalálozás esetén az elhunyt szállításáról és temetéséről itthon is intézkedhet. Cégcsoportunk másik vállalkozása az ANTEA Nemzetközi Temetkezési Assitance több hazai és külföldi biztosító partnere a hazaszállításokban. HÍvja +36(30)9440944 ügyeleti számunkat vagy küldjön e-mailt az office@antea.hu emailcímre. 

Tennivalók haláleset esetén

Teljes körű ügyintézést vállalunk

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Egy haláleset kapcsán az eltemettetőnek a halálesettel kapcsolatban adminisztratív ügyintézési feladatai is vannak. Ez a haláleset okozta érzelmileg feldúlt állapotban és a közreműködő hatóságok sokszor nem túl empatikus hozzáállása miatt megterhelő folyamat. Cégünk azt vállalja, hogy amennyiben minket bíznak meg a temetés megszervezésével, akkor nem kell más hivatalba, intézménybe menniük, hanem ezeket az ügyeket elintézzük Ön helyett.

 

A Halotti Anyakönyvi kivonat, a hamvasztási engedély vagy sírnyitási engedély beszerzését, a Nyugdíjintézeti ügyintézés, vagy a kórházi és temetői ügyintézés terhét levesszük az Ön válláról. A temetésre megrendelheti a családi koszorút és a sírkővel kapcsolatos munkákat is egy helyen a Télizöld irodájában.

Ha Ön mozgásában korlátozott és nem tud bejönni valamelyik irodánkba, akkor vállaljuk, hogy felkeressük és megrendelheti a temetést saját otthonában is. Kérjük ehhez hívja asszisztencia számunkat vagy az időpont foglaláson keresztül küldje el kérését.

Ha a lakáson történt a haláleset és nem történt kórboncolás, akkor a halottvizsgálati bizonyítványt és az elhunyt személyes okmányait (jogosítvány, útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya)  mindenképpen hozza magával. 

Ha Ön már elhozta a kórházból a halottvizsgálati bizonyítványt és az elhunyt okmányait, akkor ezeket mindenképpen hozza magával. Ha még nem, akkor a Télizöld elvégzi a kórházi ügyintézést, Önnek ezzel nem kell fáradnia.

 

Az anyakönyvi ügyintézéshez szükségünk lesz:

- az elhunyt születési anyakönyvi kivonatára, 

- ha házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonatra,

- ha az elhunyt elvált volt, akkor a jogerős bontóperi ítéletre vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatra. 

- ha az elhunyt özvegy, akkor a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatára.

Ha ezek az okiratok nem állnak rendelkezésre, akkor is lehetséges az anyakönyvi kivonat beszerzése, csak ekkor ennek folyamata elhúzódhat. 

 

Ha a család meglévő sírhelyére szeretnének temetni, akkor szükség van a sírhely pontos adataira (sírhelyszám, utolsó betemetésre került elhunyt neve és a temetés éve).

Az özvegyi nyugdíj iránti kérelem benyújtásához szükségünk lesz:

- az elhunyt és házastársa nyugdíjas törzsszámára (Nyugdíjas igazolványon rajta van)

- bankszámlaszámra, ahova a nyugdíj folyósítását kéri.

Megrendeléshez szükséges dokumentumok

A hagyatéki eljárásról

A hagyatéki eljárás célja, hogy az örökhagyó halálával bekövetkező hagyatékátszállást tanúsítsa. Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

 

Az illetékes jegyző a hozzá becsatolt iratok alapján és a felek meghallgatása után elkészíti a hagyatéki leltárt. Az illetékes közjegyző a jegyző által elvégzett hagyatéki leltározást követően, a jegyző által a közjegyzőnek megküldött hagyatéki leltár alapján kezdi meg a tárgyalás előkészítését.

Öröklési jogban jártas ügyvéd kollegánk - ingyenes első konzultáció keretében - segít eligazodni a hozzátartozók előtt álló hagyatéki procedúrában. Irodánkban kollegáink segítenek Önnek időpontot egyeztetni.

Magyarországon jelenleg nincs jogszabály által biztosított temetési segély vagy hozzájárulás, ez csupán adható.

 

Temetési segélyt adhat az állandó lakóhely szerinti Önkormányzat Szociális Irodája, illetve az elhunyt, vagy a temettető munkahelye.

A segély igénylése, odaítélése és folyósítása Önkormányzatokként

és munkáltatóként változik.

 

A kérelemhez általában csatolni kell a temetési számlát, a halotti anyakönyvi kivonatot, esetlegesen a kérelmező anyagi helyzetét igazoló munkáltatói igazolást, nyugdíjszelvényt.

A temetési segélyről

Az özvegyi nyugdíjról

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak a 60 %-a, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíj címén megillette, vagy megillette volna. Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személy özvegyi nyugdíja a tartásdíj összegénél több nem lehet. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az általános szabály szerint egy évig folyósítható.

 

A jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy az ideiglenes nyugdíj folyósítását követően ki, meddig, és milyen összegben jogosult özvegyi nyugdíjra. Az özvegyi nyugdíj iránti igényt - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell előterjeszteni.

Ha a jogszerző (elhunyt) már nyugellátásban részesült, az özvegyi nyugdíj iránti kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell benyújtani. 

Temetés megrendelése esetén munkatársunk segít Önnek az özvegyi nyugdíj kérelem benyújtásában is.

bottom of page